เทศกาลผลไม้และของดี จังหวัดเชียงรายประจำปี 2566.

Loading

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายสมบุญ หิรัญยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงรายและข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย เข้าพบนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในการเตรียมจัด “เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566” โดยมีนางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นายดุจเดี่ยว วงศ์ภักดิ์ เกษตรจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมในการเตรียมเพื่อยกระดับการจัดงานในปีนี้ให้มีผลไม้ตามฤดูกาลของจังหวัดเชียงราย และจะนำผลไม้ตามฤดูกาลของจังหวัดระยอง หลังจากที่ทางเทศบาลนครเชียงรายได้ลงนาม MOU ในการนำผลไม้และสินค้าแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน พร้อมสินค้าโอทอป 5 ดาวมาจำหน่าย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย.

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข