เทศบาลนครเชียงราย เสริมศักยภาพภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนร่วมกับสถาบัน AUA.

Loading

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้การต้อนรับนายเอกพงษ์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการสถาบันสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (AUA) พร้อมด้วยคณะ ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมลีลาวดี.///

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา