ผลการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทประชาชน .

Loading

ในงานเชียงรายดอกไม้งามปีที่ 19

รางวัลชนะเลิศ
นายเทวา เสาศิลา
ชื่อผลงาน วิมานบุษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นายฐิติกรณ์ ออนสา
ชื่อผลงาน แดนวิจิตรเชียงรายดอกไม้งาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
นายสุรชิต ทะยะธง
ชื่อผลงาน ดอกไม้กับสายธาน

รางวัลชมเชย
นางสาวณัชนิช หล่ายนาสาร
ชื่อผลงาน เชียงรายดอกไม้เมืองหนาว

รางวัลชมเชย
นายบัญญัติ ใจคำ
ชื่อผลงานสวนดอกไม้เชียงราย

รางวัลชมเชย
นายจักรินทร์ ติ๊บจันทร์
ชื่อผลงาน ขบวนที่19 ปลายทางสถานีเชียงรายดอกไม้งาม

รางวัลชมเชย
นายสุรินทร์ ปัญญา
ชื่อผลงาน ถ้วยกาแฟดอกไม้ที่หายไป

รางวัลชมเชย
นายประเสริฐ มาเยอะ
ชื่อผลงาน มุมที่ชอบ