ผลการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทประชาชน .

ในงานเชียงรายดอกไม้งามปีที่ 19

รางวัลชนะเลิศ
นายเทวา เสาศิลา
ชื่อผลงาน วิมานบุษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นายฐิติกรณ์ ออนสา
ชื่อผลงาน แดนวิจิตรเชียงรายดอกไม้งาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
นายสุรชิต ทะยะธง
ชื่อผลงาน ดอกไม้กับสายธาน

รางวัลชมเชย
นางสาวณัชนิช หล่ายนาสาร
ชื่อผลงาน เชียงรายดอกไม้เมืองหนาว

รางวัลชมเชย
นายบัญญัติ ใจคำ
ชื่อผลงานสวนดอกไม้เชียงราย

รางวัลชมเชย
นายจักรินทร์ ติ๊บจันทร์
ชื่อผลงาน ขบวนที่19 ปลายทางสถานีเชียงรายดอกไม้งาม

รางวัลชมเชย
นายสุรินทร์ ปัญญา
ชื่อผลงาน ถ้วยกาแฟดอกไม้ที่หายไป

รางวัลชมเชย
นายประเสริฐ มาเยอะ
ชื่อผลงาน มุมที่ชอบ

 7,847 total views,  2 views today