เทศบาลนครเชียงรายรับประกาศนียบัตรเมืองที่มีศักยภาพเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

Loading

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย เข้ารับประกาศนียบัตรเมืองที่มีศักยภาพเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะในอนาคต จากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กทม.

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม โดยทางจังหวัดเชียงรายผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะสำหรับเมืองที่มีความพร้อมในอนาคต

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข
#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย