เทศบาลนครเชียงราย MOU เทศบาลนครระยอง.

Loading

เทศบาลนครเชียงราย MOU เทศบาลนครระยอง ร่วมกันพัฒนาทุกด้านเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองจังหวัดดีมากขึ้น

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU กับเทศบาลนครระยอง นำโดย นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง และผู้บริหารเทศบาลนครระยอง ในการร่วมกันพัฒนาทุกด้านร่วมกัน เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองจังหวัดให้ดีมากขึ้นไปเรื่อย ๆ การลงนามจัดขึ้นที่ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย.

#เทศบาลนครระยอง#เทศบาลนครเชียงราย#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา