การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2567.

Loading

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผอ.สำนักศึกษา เทศบาลนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย กล่าวให้โอวาทพร้อมเปิดกิจกรรมการแข่งขันโครงงานระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และครูโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เป็นคณะกรรมการตัดสิน ณ ศูนย์ประชุมนครเชียงราย (ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย).///

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา